berorer.png
drivhuset-logo.png

Drivhuset er et kreativt kjøpesenter som består av ulike men beslektede virksomheter. Idéen ble skapt for at våre kunder skal ha ett kontaktpunkt og ett sted å forholde seg til når oppgaver skal løses. Komplekse utfordringer krever ofte mange aktører på prosjektet. Vi har løst dette gjennom å etablere et senter fyllt av spisskompetanse på mange felt.

Ved etableringen i 2004 besto Drivhuset av 6 ulike firma. I dag er vi 20 virksomheter og nær 70 medarbeidere som samarbeider på tvers av faggrensene. Fagfeltene i Drivhuset er fordelt på 3 områder: rådgivning og bemanning, visuell kommunikasjon samt IT og media.

Stigende oppdragsmengde, fra nord til sør, beviser at kundene vet å sette pris på vår totale kompetanse.

Du er hjertelig velkommen.

fasade.jpg
Bygget på WordPress av Smart Media AS Design av Lindseth Reklame